เก้าอี้กรรมการ
  • แผ่นไม้อัดหนา 18 มิลลิเมตร
  • โครงเก้าอี้ผลิตจากเหล็ก
  • เบาะหุ้มด้วยหนัง PVC อย่างดี
  • พ่นด้วยสีอะคริลิค
  • น้ำหนัก 10 กิโลกรัม