Surround (แผงกั้นสนาม)
  • คุณภาพดี แข็งแรง
  • มีขนาด 1400 * 750 มิลลิเมตร
  • โครงเหล็กแผงกั้น ขนาดความหนา 1.2 มิลลิเมตร
  • มียางรองที่ฐานแผงกั้น
  • สามารถถอดเก็บและเคลื่อนย้ายได้สะดวก