เน็ต และ ตาข่าย
  • คุณภาพดี แข็งแรง
  • ขาเน็ตและเสา ขนาดความหนา 1.2 มิลลิเมตร
  • ขาเน็ตและเสา พ่นด้วยสีอะคิริค สีดำ
  • ผ้าตาข่ายสีน้ำเงิน